در حال بارگذاری ...
 • اردوغان جاده صاف کن رژیم صهیونیستی

  آنچه که در ترکیه برای تغییر قانون اساسی صورت گرفت یک اقدام خطرناکی است که منطقه را دچار بحران تازه ای خواهد کرد و رجب طیب اردوغان به عنوان یک دیکتاتور مطلق طی سال های آینده بر ترکیه حاکم خواهد بود و به نظر می رسد اردغان برنامه های سنگینی برای تغییر ساختار خاورمیانه در نظر دارد و اگر بتواند این برنامه ها را عملیاتی کند منطقه دچار بحران خواهد شد.

  «حسن هانی زاده» کارشناس مسائل سیاسی  با توجه به همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه در خصوص حمایت های آشکار و پنهان این کشور از جریان های تروریستی مانند القاعده در منطقه از یک سو و برقراری روابط اقتصادی میان آنکارا – تل آویو از سوی دیگر گفت: به نظر می رسد تغییر قانون اساسی یکی از رویاهای رجب طیب اردوغان ظرف سال های گذشته بوده است. با توجه به آنکه ایشان رویای سلاطین عثمانی را در سر می پروراند لذا با این اقدام تلاش می کند تا آخرین لحظه حیات سیاسی اش در قدرت باقی بماند و به عنوان سلطان بلامنازع و قدرتمند ترکیه همچنان در حرم قدرت باقی بماند.
   

  کارشناس مسایل سیاسی در ادامه افزود: سیاست های رجب طیب اردوغان در منطقه به بروز بحران های بیشتر منجر شده است. در حقیقت در حال حاضر اردوغان یکی از عوامل ناامنی های سوریه و عراق است. دخالت هایی که ترکیه در منطقه می کند، در طول سال های گذشته هیچ گاه آنکارا چنین نقش تخریبی نداشته است و به همین دلیل به نظر می رسد با توجه به اینکه اردغان از ورود به اتحادیه اروپا نا امید شده است و اتحادیه به صورت تهاجمی با سیاست های اردغان برخورد می کند لذا او از طریق تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات خود سعی می کند که یک نقش فرا دستی در منطقه ایفا کند.
   

  هانی زاده ادامه داد: ما در آینده شاهد شکل گیری یک جبهه عبری، عربی، ترکی در منطقه خواهیم بود که اردوغان تلاش خواهد کرد از طریق نفوذ در شورای همکاری خلیج فارس پای رژیم صهیونیستی را در منطقه خاورمیانه، مخصوصا خلیج فارس باز کند تا از کشورهای عضو شورای همکاری شورای خلیج فارس باج بگیرد. به همین دلیل در آینده منطقه شاهد تنش های بیشتری خواهد بود و رجب طیب اردغان سعی خواهد کرد به عنوان یک سلطان قدرتمند نقشی اساسی در شکل گیری ساختار خاورمیانه ایفا کند.
   

  کارشناس مسایل سیاسی در پایان گفت: آنچه که در ترکیه برای تغییر قانون اساسی صورت گرفت یک اقدام خطرناکی است که منطقه را دچار بحران تازه ای خواهد کرد و رجب طیب اردوغان به عنوان یک دیکتاتور مطلق طی سال های آینده بر ترکیه حاکم خواهد بود و به نظر می رسد اردغان برنامه های سنگینی برای تغییر ساختار خاورمیانه در نظر دارد و اگر بتواند این برنامه ها را عملیاتی کند منطقه دچار بحران خواهد شد.
  نظرات کاربران