در حال بارگذاری ...
  • بدیع الصقور :نسل جدید ادبیات متاثر از قدس است

    بدیع الصقور عضو اتحادیه نویسندگان عرب با اشاره به شکل گیری نسل جدیدی از ادبیات و شعر در پرتو مقاومت اسلامی در منطقه گفت که ادبیات جدیدی شکل گرفته است که متاثر از قدس و موضوع مقاومت است.

    وی ادامه داد : در تمامی جهان شعر و ادبیات بر مبنای تحولات و رویدادهای سیاسی روز تغییر می کند و جهت گیری خود را بر آن اساس تغییر می دهد و این موضوع درباره مقاومت نیز همین گونه و بلکه بیشتر هم هست. شاعران و نویسندگان جدیدی در دنیای اسلام و عرب شکل گرفتند که آثار انان بر مبنای اولویت دادن به مقاومت فلسطین بود. بعبارتی ما به تازگی آموختیم که باید عرصه شعر و ادب را نیز وارد عرصه میدانی مقاومت کرد.
    نظرات کاربران