در حال بارگذاری ...
  • قدس اولویت اسلامی و فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی و ملی است

    صابر ابو مریم» دبیرکل بنیاد فلسطین پاکستان با اشاره به اینکه قدس اولویت اصلی جهان اسلام است و باید فراتر از مرزهای سیاسی ، جغرافیایی و ملی به آن نگریسته شود گفت : امروز جریانهایی تلاش می کنند تا قدس یک موضوع عربی یا پایین تر از آن یک بحران منطقه ای ترسیم شود تا بهتر بتوانند آن را نابود کنند. موضوعی که در معامله قرن نیز قرار است اجرایی شود. قدس از اولویت ها خارج می شود و ان گاه زمینه برای حذف ان فراهم خواهد شد.

     

    وی ادامه داد : بدیهی است که برگزاری چنین مناسبت های اسلامی بویژه روز جهانی قدس توانسته است بعنوان یک عامل بازدارنده در برابر توطئه های غرب و امریکا قرار گیرد. از اینرو می بینید امریکایی ها برای اجرا کردن معامله قرن بسیار عجله دارند. از سویی تلاش می شود تا تهران بعنوان پیشتاز و صاحب این ابتکار از صحنه سیاسی و میدانی فلسطین خارج شود و تفسیر فشارهای اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی که در این روزها نیز افزایش یافته است در همین موضوع است .
    نظرات کاربران