در حال بارگذاری ...
 • زنان با ایمان در کشورهای اسلامی عقبه قدرتمند یک جبهه قدرتمند مقاومت هستند

  اگر واقعا میخواهید به نقش زنان و مادران یک سرزمین در جهت گیری روحیه مقاومتی آن سرزمین پی ببرید به فلسطین بنگرید

  اگر واقعا میخواهید به نقش زنان و مادران یک سرزمین در جهت گیری روحیه مقاومتی آن سرزمین پی ببرید به فلسطین بنگرید
  مفتونه آتام اندیشمند وفعال اجتماعی از ترکیه در گفتگو با خبرنگار قدسنا گفت: خداوند قدرت  خود را در وجود زن به ودیعه گذاشته است تا همزمان که فرزندش را در وجودش پرورش می دهد بتواند بر روح ، ذهن و روان او تاثیر بگذارد.
  زنان یک جامعه این توانایی را دارند که بر روی تفکر، نگاه به زندگی و ایمان فرزندان و همسرانشان تاثیر بگذارند و به مرور این نوع نگاه، دیدگاه یک ملت نسبت به مسائل بیرونی خود را تشکیل میدهد.

   

  زنان با ایمان در کشورهای اسلامی عقبه قدرتمند یک جبهه قدرتمند مقاومت هستند و تا زمانی که حضور دارند و نقش خود را به درستی ایفا می کنند قطعا محور مقاومت شکست نخواهد خورد.
  اگر واقعا میخواهید به نقش زنان و مادران یک سرزمین در جهت گیری روحیه مقاومتی آن سرزمین پی ببرید، به فلسطین بنگرید. ببینید که چگونه دشمن صهیونیستی با تمام توان خود که وام گرفته از تمامی قدرت غرب است، سال هاست با ابزارهایی خود مانند جنگ، ترور و محاصره یکی یکی مهره های مقاومت را از صحنه خارج کرده ولی جبهه مقاومت هیچگاه ازمهره های شاخص خالی نشده است.چرا که همیشه زنی فلسطینی وجود دارد که فرزند خود را به عشق آزاد سازی فلسطین و پیروزی مقاومت فلسطین پرورش داده است.
  نظرات کاربران