در حال بارگذاری ...
 • اعضای شورای سیاست‌گذاری جایزه جهانی فلسطین درباره روز قدس چه گفتند؟

  بی تردید نقش ادبیات در تکامل گفتمان مقاومت و همچنان تاثیرگذاری فرایند تحولات مقاومت در شکل گیری ادبیات جدید و نیز نسل جدیدی از شعرا و ادبا بر کسی پوشیده نیست. تا آنجا که مقاومت در عرصه ادبیات و شعر نیز نقش مهمی رابرعهده گرفت و ماموریت جدیدی برای اصحاب این حوزه شکل گرفت. ماموریتی که باید براساس خواسته های نسل جدید مقاومت در ادبیات وشعر و داستان به آن توجه شود. محافل ادبی بخوبی این نکته را دریافتند که باید در میان افکار عمومی عرب و اسلامی حضور داشت و ان حضور بدون پرداختن به مبارزه میدانی آنان نیست.

  طراد حماده وزیر کار سابق لبنان و ادیب و شاعر لبنانی ، بدیع الصقور عضو اتحاد نویسندگان عرب و صابر ابو مریم» دبیرکل بنیاد فلسطین پاکستان از اعضای شورای سیاستگذاری جایزه جهانی فلسطین هستند. جایزه جهانی فلسطین چندی پیش در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.

   بی تردید نقش ادبیات در تکامل گفتمان مقاومت و همچنان تاثیرگذاری فرایند تحولات مقاومت در شکل گیری ادبیات جدید و نیز نسل جدیدی از شعرا و ادبا بر کسی پوشیده نیست. تا آنجا که مقاومت در عرصه ادبیات و شعر نیز نقش مهمی رابرعهده گرفت و ماموریت جدیدی برای اصحاب این حوزه شکل گرفت. ماموریتی که باید براساس خواسته های نسل جدید مقاومت در ادبیات وشعر و داستان به  آن توجه شود. محافل ادبی بخوبی این نکته را دریافتند که باید در میان افکار عمومی عرب و اسلامی حضور داشت و ان حضور بدون پرداختن به مبارزه میدانی آنان نیست.

   

  نایب رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه جهانی فلسطین  : موضوع فلسطین یک ضرروت است/ قدس سنجش اساسی تشخیص حق و باطل است

   

  طراد حماده شاعر و وزیر سابق  کار لبنان گفت: : موضوع فلسطین یک ضرروت است که باید در تمامی رویدادهای منطقه به ان توجه شود.

  وی ادامه داد که  قدس سنجش اساسی تشخیص حق و باطل است. باید ببینیم چه کسانی در این اردوگاه قرار گرفته اند. جریانها و کشورهایی که در اردوگاه دفاع از قدس قرار دارند بی تردید در مسیر حق هستند و نباید از آن فاصله بگیرند. فاصله گرفتن از قدس و اهمیت آن آغازی برای دور شدن از روند حق است.وی ادامه داد که حضرت امام خمینی (ره ) با آگاهی از این موضوع نقشه راه امت اسلامی را ترسیم کردند. درک این نکته که چه نیازی به برگزاری چنین

  روزی هست در آن زمان برای خیلی ها دشوار بود . آن هم در شرایطی که احساس می شد اعراب و فلسطین به نقطه ناامیدی کامل رسیده اند. طراد حماده افزود همین روز قدس بود که مقاومت در لبنان زنده و احیا کرد. این مناسبت اسلامی عمق امنیتی و راهبردی فلسطین است .

  صابر ابو مریم» دبیرکل بنیاد فلسطین پاکستان : قدس اولویت اسلامی و فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی و ملی است

  صابر ابو مریم» دبیرکل بنیاد فلسطین پاکستان با اشاره به اینکه قدس اولویت اصلی جهان اسلام است و باید فراتر از مرزهای سیاسی ، جغرافیایی و ملی به آن نگریسته شود گفت : امروز جریانهایی تلاش می کنند تا قدس یک موضوع عربی یا پایین تر از آن یک بحران منطقه ای ترسیم شود تا بهتر بتوانند آن را نابود کنند. موضوعی که در معامله قرن نیز قرار است اجرایی شود. قدس از اولویت ها خارج می شود و ان گاه زمینه برای حذف ان فراهم خواهد شد.

  وی ادامه داد : بدیهی است که برگزاری چنین مناسبت های اسلامی بویژه روز جهانی قدس توانسته است بعنوان یک عامل بازدارنده در برابر توطئه های غرب و امریکا قرار گیرد. از اینرو می بینید امریکایی ها برای اجرا کردن معامله قرن بسیار عجله دارند. از سویی تلاش می شود تا تهران بعنوان پیشتاز و صاحب این ابتکار از صحنه سیاسی و میدانی فلسطین خارج شود و تفسیر فشارهای اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی که در این روزها نیز افزایش یافته است در همین موضوع است .

  بدیع الصقور :نسل جدید ادبیات متاثر از قدس است

  بدیع الصقور عضو اتحادیه نویسندگان عرب با اشاره به شکل گیری نسل جدیدی از ادبیات و شعر در پرتو مقاومت اسلامی در منطقه گفت که ادبیات جدیدی شکل گرفته است که متاثر از قدس و موضوع مقاومت است.

  وی ادامه داد : در تمامی جهان شعر و ادبیات بر مبنای تحولات و رویدادهای سیاسی روز تغییر می کند و جهت گیری خود را بر آن اساس تغییر می دهد و این موضوع درباره مقاومت نیز همین گونه و بلکه بیشتر هم هست. شاعران و نویسندگان جدیدی در دنیای اسلام و عرب شکل گرفتند که آثار انان بر مبنای اولویت دادن به مقاومت فلسطین بود. بعبارتی ما به تازگی آموختیم که باید عرصه شعر و ادب را نیز وارد عرصه میدانی مقاومت کرد.
  نظرات کاربران