در حال بارگذاری ...
 • نسل جدید ادبیات متاثر از قدس است

  وی ادامه داد: در تمامی جهان شعر و ادبیات بر مبنای تحولات و رویدادهای سیاسی روز تغییر می کند و جهت گیری خود را بر آن اساس تغییر می دهد و این موضوع درباره مقاومت نیز همین گونه و بلکه بیشتر هم هست.

  نسل جدید ادبیات متاثر از قدس است

  بدیع الصقور

   

  بدیع الصقور عضو اتحادیه نویسندگان عرب با اشاره به شکل گیری نسل جدیدی از ادبیات و شعر در پرتو مقاومت اسلامی در منطقه گفت: که ادبیات جدیدی شکل گرفته است که متاثر از قدس و موضوع مقاومت است.

  وی ادامه داد: در تمامی جهان شعر و ادبیات بر مبنای تحولات و رویدادهای سیاسی روز تغییر می کند و جهت گیری خود را بر آن اساس تغییر می دهد و این موضوع درباره مقاومت نیز همین گونه و بلکه بیشتر هم هست. شاعران و نویسندگان جدیدی در دنیای اسلام و عرب شکل گرفتند که آثار انان بر مبنای اولویت دادن به مقاومت فلسطین بود. بعبارتی ما به تازگی آموختیم که باید عرصه شعر و ادب را نیز وارد عرصه میدانی مقاومت کرد.

   
  نظرات کاربران