در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  تحلیل روزنامه لبنانی الاخبار از کنفرانس اقتصادی بحرین: آغاز فروش فلسطین!

  تحلیل روزنامه لبنانی الاخبار از کنفرانس اقتصادی بحرین: آغاز فروش فلسطین!

  رگزاری کارگاه اقتصادی بین المللی در بحرین گویا اولین مرحله از قرارداد و معامله فروش فلسطین است، بررسی دقیق واقعیت ها نشان می دهد که مرحله سیاسی این طرح پیش از آن و دقیقا از طریق تلاش برای تحمیل واقعیت ها آغاز شده که آغاز آن، اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت ...

  مهم,عادی |

  تحلیل روزنامه لبنانی الاخبار از کنفرانس اقتصادی بحرین

  تحلیل روزنامه لبنانی الاخبار از کنفرانس اقتصادی بحرین

  برگزاری کارگاه اقتصادی بین المللی در بحرین گویا اولین مرحله از قرارداد و معامله فروش فلسطین است، بررسی دقیق واقعیت ها نشان می دهد که مرحله سیاسی این طرح پیش از آن و دقیقا از طریق تلاش برای تحمیل واقعیت ها آغاز شده که آغاز آن، اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت ...

  مهم |

  جنبش های مقاومت منطقه ؛ تاثیر پذیری از گفتمان انقلاب اسلامی

  جنبش های مقاومت منطقه ؛ تاثیر پذیری از گفتمان انقلاب اسلامی

  . انقلاب اسلامی در برهه ای از زمان رخ داد که مترقی ترین جنبش ها و پیشگام ترین رهبران انقلابی بر بستر اندیشه های بلوک شرق یعنی مکتب مارکسیستی طی مسیر می کردند.سکه رایج تفکرات آزادیخواهی و نحله های روشنفکری از ...

  مهم |