در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  شاهراه آزادی قدس

  شاهراه آزادی قدس

  سوم خرداد در تاریخ انقلاب جایگاه خاصی را بخود اختصاص داده است. این روز روز آزادی خرمشهر از اشغال بعثیون عراق است. روزی که باید از آن با عنوان فتح الفتوح سپاه ایران یاد کرد

  مهم |